Kontoret er menneskene, kulturen og rommet som omgir oss.

I Mouversi as er vi prosessveiledere og prosjektledere, vi er arbeidsplassutviklere!

Vi har over 15 års erfaring med å skape gode kontorløsninger som kommer nye kunder til gode.

Vi vet at de beste kontorutviklingsprosjektene blir til igjennom et samarbeid mellom virksomhetens medarbeidere, arbeidsplassrådgiver og interiørarkitekt!

Vi er overbevist om at kontorløsningen kan være et meget verdifullt verktøy for å nå noen av virksomhetens mål. Vi er også overbevist om at stoler og bord alene ikke gjør den neste kontorløsningen den beste. Suksessen ligger i samspillet mellom gode fysiske løsninger, nye arbeidsmåter og kultur for samhandling. Vi vet mye om det!

Les mer om Meff medarbeidereffektivitet basert på måling av brukertilfredsheten i virksomheten