MeFF- måler brukertilfredshet og medarbeidereffektivitet 

medarbeider.png

Hvor vellykket ble endringen til ny kontorløsning?

Vårt verktøy måler brukertilfredshet som et uttrykk for medarbeidereffektivitet før og etter at den nye kontorløsningen er tatt i bruk. Rapporten før innflytting til ny kontorløsning vil vise virksomhetens brukertilfredshet som rapporteres på hele virksomheten eller avdelinger.

Etter at ny kontorløsning er etablert vil rapporten vise endringer i medarbeidereffektivitet samtidig som rapporten er et verktøy for å definere tiltak.

Rapporten vil koste fra 200 til 300kr eks mva pr respondent avhengig at omfanget av data som rapporteres.

Vi søker tre virksomheter som vil delta i et pilotprosjekt som skal kvalitetssikre måleverktøyet: Deltakelsen er gratis! Interessert? Kontakt oss her