Vi er mennesker med mot til å forandre og kunnskap til å gjøre det.

Vi har kunder som bruker flytting til mer enn kun å flytte; de gjør det til en organisatorisk endringsprosess.

Å innrede slik at det fremtidige kontoret blir en suksess, er en utviklingsprosess. Vi benytter anerkjente metoder i vår prosjektgjennomføring. 

Vårt ståsted er en aktivitesbasert kontorløsning som skal utvikle hver enkelts kompetanse og virksomhetens gjennomføringskraft.

Vår ambisjon er at kontoret virkelig skal bidra til økt effektivitet og verdiskapning. 

Mouversi er ekspert på prosesser og prosjekter som skal utvikle kontorrommet slik at det bidrar til at ny mål kan nås ved å flytte grenser for virksomheten og menneskenes prestasjonsnivå. Vi benytter arkitektur som et effektivt og varig virkemiddel i organisasjonsutvikling og endringsprosesser.

Henrik Carstens, prosessveileder i Mouversi: "Jeg har til oppgave å avdekke de virkelige behov i organisasjonen og deretter i tett samarbeid med interiørarkitekt sørge for at innholdet i en ny kontorløsning støtter opp under behovene og fremtidige utfordringer. Jeg liker særlig å utvikle samspillet mellom ansatte som er med i utviklingsporsessen fordi jeg vet at et bredt eierskap gir de beste forutsetninger for å lykkes!"

Her finner du CV for Henrik Carstens