Ta med deg dine kolleger og delta i en nyttig worskshop:

Hvordan lykkes i vårt nye kontor? Denne workshopen legger vekt på å velge riktig måte å gjennomføre en kontorprosjekt på. Vi definerr målsetting og de viktigste suksesskriteriene. Vi snakker om og definerer fallgruver en må unngå! Workhsopen passer for en ledergruppe eller brukergruppe.

Leveregler på kontoret vårt. Husregler, kjøreregler. det kalles forskjellig, men hensikten er at det skal føre til en felles forståelse for nytteverdi av kontoløsningens innhold. Vi endrer på arbeidsmåte og hvordan vi forholder oss til hverandre: Struktur er våre omgivelser, kultur er hvordan vi forholder oss til våre omgivelser hver dag,

Hvordan og hvorfor samhandler vi? “Å få gruppa til å tenke på tvers, får det indre gullet ut, mangel på forståelse for ulikhet…” Er alle utsagn vi har hentet fra tidligere prosjekter. De forteller mye om hva samhandling dreier seg om. Ta kontakt for en samtale om et spesialtilpasset opplegg.

Er du leder i en aktivitetsbasert kontorløsning? Kontorløsningen er kun et hjelpemiddel. Og et viktighjelpemiddel for den leder som vet å utnytte mulighetene!

Stabburet vårt med ulike rom for ulik aktivitet. Prosjektrom for ideutvikling og rom for samtale og relasjonsbygging. Vi tilbyr kompetanse til virksomheter som ønsker å utvikle de ansattes samhandlingsferdigheter. Vi tilbyr og gjennomfører workshop som over to halvdagsøkter. Max antall er en gruppe på 6 personer, et antall som er optimalt for workshop som dette.

Workshopene gjennomfører vi på Stabburet! Pris for en økt alt to økter over inntil en dag for opp til 6 deltaker er 9.000kr eks mva. Ta kontakt med Henrik Carstens 93201177