Apollo_-18.jpg

Arbeidsplassutforming

I Mouversi er vi arbeidsplassutviklere som veileder kunder i prosesser som skal utvikle den fremtidige kontorarbeidsplassen. Vi ønsker å bidra til at både virksomheten og menneskene i virksomheten opplever vekst og utvikling.

Vi som er prosessveiledere jobber tett med interiørarkitekter for å utvikle den optimale løsningen for organisasjonen.

Inkludering skaper eierskap. Vi tror på å utvikle kontorløsninger i tett samhandling med alle i organisasjonen. Slik utvikler vi et virkelig eierskap.

Ved bruk av vår egen intervjumetode eller vår egen utviklede medarbeiderundersøkelse, kartlegger vi virksomhetens behov og organisasjonens fremtidige utfordringer, kommunikasjonsbarrierer og foretrukne arbeidsmåte. Med det som grunnlag, utvikler vi et konsept for et fremtidig arbeidsplassinnhold.

Vi bygger alltid vårt neste prosjekt på erfaringen fra det forrige, og derfor er våre råd til å stole på.