Samhandling er viktig, men hvordan samhandler vi?

«Min arbeidsstil» bygger på intervjuer med over 200 ansatte i store norske virksomheter. Undersøkelsen forteller deg om hvor dyktige ansatte er til å samhandle og hvor utviklingspotensialet ligger!

Undersøkelsen gir deg som leder et solid beslutningsgrunnlag enten du skal utvikle en ny kontorløsning eller ønsker å øke virksomhetens gjennomføringskraft med andre virkemidler.

Er du en produsent, teamarbeider, utreder eller en nettverksbygger? Vi undersøkelser ansattes arbeidsstil både på individ nivå og kollektivt. Resultatet er en analyse av virksomhetens samhandlingskompetanse og ledelsen utstyres med et godt beslutningsgrunnlag når virksomhetens skal utvikle sin nye kontorløsning eller vil sette i verk andre tiltak for å øke sin gjennomføringskraft.

Test din egen arbeidsstil: