Teamutvikling
Hvorfor lykkes noen team og ikke andre? Det enkle svaret er at team som lykkes evner å utnytte menneskenes ulikheter. Virksomheter som ønsker å forsterke gjennomføringskraften i arbeidsprosessen kan velge å la medarbeiderne arbeide i team.

Gruppe og team brukes ofte om hverandre. Gode team kjennetegnes av at et begrenset antall mennesker med komplementær kompetanse, har felles mål og avhengighet til hverandre for å nå målene. 

Belbins rolleprofil er også svært nyttig når mennesker som jobber sammen skal lære hverandre bedre å kjenne. Henrik Carstens er lisensiert Belbinrådgiver.